fbpx Julia Roguska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Julia Roguska

Julia Roguska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2010 roku

Julia Roguska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Michaił Czechow. Poszukiwania, inspiracje, eksperymenty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Malej, prof. dr hab. Józef Smaga

Dyplom nr 3236.


Gdańsk, 25 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: