fbpx Marta Łockiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Łockiewicz

Marta Łockiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 maja 2010 roku

Marta Łockiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasoby psychologiczne osób dorosłych z dysleksją. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego i społecznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Sękowski, prof. UMCS, dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Dyplom nr 3240.


Gdańsk, 02 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: