fbpx Marta Katarzyna Smalara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Katarzyna Smalara

Marta Katarzyna Smalara

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Marta Katarzyna Smalara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Conscious Bilingualism and its Educational Implications”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AP w Częstochowie, dr hab. Ryszard Wenzel

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Maria Wysocka

Dyplom nr 3248.


Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: