fbpx Helena Draganik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Helena Draganik

Helena Draganik

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Helena Draganik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ograniczenia obiegu informacji w Internecie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec, prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof. UWM, dr hab. Marek Sokołowski

Dyplom nr 3246.


Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: