fbpx Beata Gozdecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Gozdecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Gozdecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2010 roku

Beata Gozdecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. WSHiP Ryszard Andrzej Stefański, prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak

Dyplom nr 3257.


Gdańsk, 28 czerwca 2010 r.