fbpx Karol Szczodrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karol Szczodrowski

Karol Szczodrowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2010 roku

Karol Szczodrowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Elaboration and characterisation of siliceous functionalised materials with controlled structure and texture as models for the study of the surface reactivity and the adsorption of heavy metal cations”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski

Recenzenci: dr hab. Paweł Uznański, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 3260.


Gdańsk, 01 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: