fbpx Aneta Agnieszka Pogorzelska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aneta Agnieszka Pogorzelska

Aneta Agnieszka Pogorzelska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2010 roku

Aneta Agnieszka Pogorzelska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie zależności między strukturą a aktywnością związków antybakteryjnych zaprojektowanych w oparciu o sekwencję N-terminalnego fragmentu wiążącego ludzkiej cystatyny C”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Franciszek Kasprzykowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Adam Lesner, prof. PŁ, dr hab. inż. Aleksandra Olma

Dyplom nr 3262.


Gdańsk, 01 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: