fbpx Michał Sempołowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Sempołowicz

Michał Sempołowicz

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2010 roku

Michał Sempołowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oberprokurator Najświętszego Synodu Konstantin Pobiedonoscew wobec kwestii polskiej w latach 1880-1905”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna na przełomie XIX i XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Recenzenci: prof. UJK, dr hab. Stanisław Wiech, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski

Dyplom nr 3264.


Gdańsk, 08 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: