fbpx Dorota Jendza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Jendza

Dorota Jendza

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2010 roku

Dorota Jendza

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studium przygotowania jednostek inspekcyjnych do  nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. WSAiB, dr hab. Kazimierz Dendura

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Dyplom nr 3255.


Gdańsk, 25 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: