fbpx Bartosz Maciej Seiler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartosz Maciej Seiler

Bartosz Maciej Seiler

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2010 roku

Bartosz Maciej Seiler

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania funkcjonowania organizacji trzeciego sektora w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Skalik, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3256.


Gdańsk, 25 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: