fbpx Paweł Lucjan Niedziałkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Lucjan Niedziałkowski

Paweł Lucjan Niedziałkowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2010 roku

Paweł Lucjan Niedziałkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza pochodnych aminokwasów i eterów koronowych zawierających centra redoks aktywne i chromoforowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. PW, dr hab. inż. Andrzej Sporzyński

Dyplom nr 3269.


Gdańsk, 09 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: