fbpx Anita Łucja Stefańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anita Łucja Stefańska

Anita Łucja Stefańska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2010 roku

Anita Łucja Stefańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tautomeria, właściwości kwasowo-zasadowe i kompleksotwórcze wybranych pochodnych pirazyno-acetonitrylu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, prof. dr hab. Zygmunt Warnke

Dyplom nr 3268.


Gdańsk, 09 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: