fbpx Maja Małgorzata Orłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maja Małgorzata Orłowska

Maja Małgorzata Orłowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2010 roku

Maja Małgorzata Orłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Elementy optycznego sensora chemicznego: materiały rozpoznawcze dla kationów i receptory dla anionów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Biernat, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 3267.


Gdańsk, 09 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: