fbpx Monika Izabela Zielińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Izabela Zielińska

Monika Izabela Zielińska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Monika Izabela Zielińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Redukowanie zachowań niepożądanych u dzieci w wieku szkolnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Ostaszewski, prof. UMCS, dr hab. Aneta Borkowska

Dyplom nr 3272.


Gdańsk, 16 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: