fbpx Marta Anastazja Wiśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Anastazja Wiśniewska

Marta Anastazja Wiśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Marta Anastazja Wiśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność inwestowania w nieruchomości na  rynkach międzynarodowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Górczyńska

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Tadeusz Kufel, prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Dyplom nr 3279.


Gdańsk, 23 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: