fbpx Mirosław Betkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Betkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Betkowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Mirosław Betkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie marketingowe w transporcie zbiorowym miast średniej wielkości w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Karwowski, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3280.


Gdańsk, 23 lipca 2010 r.