fbpx Tomasz Romanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Romanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Romanowski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Tomasz Romanowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ polimorfizmu genu UGT1A1 na  wątrobową ekspresję hepcydyny w przebiegu dziedzicznej hemochromatozy i przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. dr hab. Ryszard Słomski

Dyplom nr 3286.


Gdańsk, 23 lipca 2010 r.