fbpx Nataliya Malenko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Nataliya Malenko

Nataliya Malenko

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Nataliya Malenko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Negative Traits of Character in Proverbs. Contrastive Analysis ( Cognitive Perspective)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski, prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 3283.


Gdańsk, 21 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: