fbpx Przemysław Andrzej Panfil | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Andrzej Panfil | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Andrzej Panfil

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2010 roku

Przemysław Andrzej Panfil

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło

Recenzenci: prof. dr hab. Leonard Etel, prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler

Dyplom nr 3292.


Gdańsk, 17 września 2010 r.