fbpx Zdzisław Nieckarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zdzisław Nieckarz

Zdzisław Nieckarz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 września 2006 roku

Zdzisław Nieckarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania skuteczności motywacyjnej systemów wynagradzania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jan Rostowski, prof. UG, dr hab. Henryk Skłodowski, prof. UŁ

Dyplom nr 2700.


Gdańsk, 20 września 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: