fbpx Izabela Monika Gawrońska-Meler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Monika Gawrońska-Meler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Monika Gawrońska-Meler

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 września 2010 roku

Izabela Monika Gawrońska-Meler

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kobieca dusza, czułość serca i sentymenty. O  polskim oświeceniowym czytaniu tragedii Jeana Racine'a”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Irena Kadulska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz, dr hab. Elzbieta Wichrowska

Dyplom nr 3295.


Gdańsk, 27 września 2010 r.