fbpx Adrianna Sylwia Radulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adrianna Sylwia Radulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adrianna Sylwia Radulska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2010 roku

Adrianna Sylwia Radulska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie procesu oligomeryzacji cystatyny C i jej mutantów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Rolka, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 3263.


Gdańsk, 01 lipca 2010 r.