fbpx Anna Kwiatkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Kwiatkowska

Anna Kwiatkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2010 roku

Anna Kwiatkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie, synteza i właściwości biologiczne peptydów: inhibitorów konwertaz probiałkowych oraz  analogów hormonów neuroprzysadkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Rolka, prof. dr hab. Janusz Zabrocki

Dyplom nr 3299.


Gdańsk, 25 października 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: