fbpx Anna Kwiatkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Kwiatkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Kwiatkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2010 roku

Anna Kwiatkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie, synteza i właściwości biologiczne peptydów: inhibitorów konwertaz probiałkowych oraz  analogów hormonów neuroprzysadkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Rolka, prof. dr hab. Janusz Zabrocki

Dyplom nr 3299.


Gdańsk, 25 października 2010 r.