fbpx Mariusz Andrzej Brodnicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Andrzej Brodnicki

Mariusz Andrzej Brodnicki

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 października 2010 roku

Mariusz Andrzej Brodnicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filozofia i jej nauczanie w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do  połowy XVII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Mokrzecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. dr hab. Marian Pawlak

Dyplom nr 3298.


Gdańsk, 18 października 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: