fbpx Joanna Marta Bogdziewicz-Wróblewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Marta Bogdziewicz-Wróblewska

Joanna Marta Bogdziewicz-Wróblewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2010 roku

Joanna Marta Bogdziewicz-Wróblewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„III RP w felietonach prasy Pomorza Gdańskiego z lat 1989-2005 - wybrane zagadnienia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jan Data, prof. AP w Słupsku, dr hab. Daniel Kalinowski

Dyplom nr 3300.


Gdańsk, 27 października 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: