fbpx Paweł Marek Gruszczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Marek Gruszczyński

Paweł Marek Gruszczyński

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2010 roku

Paweł Marek Gruszczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie metod modelowania molekularnego w analizie konformacyjnej oraz  badaniach nad oddziaływaniem białko-ligand na  przykładach kompleksów kinazy serynowo-treoninowej PrkC z ATP, a także kanałów sodowych z µ-konopeptydami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski, prof. PG, dr hab. inż. Aleksander Herman

Dyplom nr 3308.


Gdańsk, 22 listopada 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: