fbpx Alicja Joanna Mańkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alicja Joanna Mańkowska

Alicja Joanna Mańkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2010 roku

Alicja Joanna Mańkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teatr Wierszalin Piotra Tomaszuka. W  poszukiwaniu znaczeń.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski

Dyplom nr 3309.


Gdańsk, 22 października 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: