fbpx Ewa Bojaruniec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Bojaruniec

Ewa Bojaruniec

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2010 roku

Ewa Bojaruniec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nobilitacje patrycjuszy gdańskich w okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: nauki pomocnicze historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Beata Możejko

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Alicja Szymczak, dr hab. Waldemar Chorążyczewski

Dyplom nr 3311.


Gdańsk, 24 listopada 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: