fbpx Sylwia Elżbieta Freza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Elżbieta Freza

Sylwia Elżbieta Freza

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2010 roku

Sylwia Elżbieta Freza

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Alternatywne aniony superhalogenowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Skurski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak, prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski

Dyplom nr 3315.


Gdańsk, 02 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: