fbpx Daria Hanna Biechowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Daria Hanna Biechowska

Daria Hanna Biechowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2010 roku

Daria Hanna Biechowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie poznawcze kobiet w okresie okołomenopauzalnym stosujących i niestosujących hormonalne terapie zastępcze - ujęcie psychoneuroendokrynologiczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krzysztof Jodzio

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Dyplom nr 3313.


Gdańsk, 01 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: