fbpx Sławomir Roman Pasikowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Roman Pasikowski

Sławomir Roman Pasikowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2010 roku

Sławomir Roman Pasikowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ambiwalencja postaw a ujawnianie się oporu w zachowaniu wobec instytucji edukacyjnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AP w Słupsku, dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Dyplom nr 3317.


Gdańsk, 02 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: