fbpx Magdalena Mirosława Chęć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Mirosława Chęć

Magdalena Mirosława Chęć

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2010 roku

Magdalena Mirosława Chęć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Style funkcjonowania społeczno-emocjonalnego młodzieży identyfikującej się z subkulturą Emo”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. UKW, dr hab. Hanna Liberska

Dyplom nr 3324.


Gdańsk, 27 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: