fbpx Maciej Leszek Bakun | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Leszek Bakun

Maciej Leszek Bakun

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2010 roku

Maciej Leszek Bakun

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dzieje lotnictwa w Gdańsku do 1974 roku.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Andrzejewski

Recenzenci: prof. UR, dr hab. Andrzej Olejko, prof. UG, dr hab. Marek Stażewski

Dyplom nr 3319.


Gdańsk, 15 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: