fbpx Renata Suchenek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Renata Suchenek

Renata Suchenek

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2011 roku

Renata Suchenek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Orzeczenia syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UKW, dr hab. Andrzej Dyszak

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. dr hab. Henryka Sędziak

Dyplom nr 3337.


Gdańsk, 26 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: