fbpx Katarzyna Julia Pastuszak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Julia Pastuszak

Katarzyna Julia Pastuszak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2010 roku

Katarzyna Julia Pastuszak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ankoku butō Hijikaty Tatsumiego teatr ciała-w-kryzysie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. IS PAN, dr hab. Danuta Kuźnicka, prof. dr hab. Jerzy Limon

Dyplom nr 3334.


Gdańsk, 25 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: