fbpx Joanna Sarbiewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Sarbiewska

Joanna Sarbiewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2010 roku

Joanna Sarbiewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak, prof. dr hab. Andrzej Zalewski

Dyplom nr 3333.


Gdańsk, 26 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: