fbpx Dagmara Maria Binkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dagmara Maria Binkowska

Dagmara Maria Binkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2010 roku

Dagmara Maria Binkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mitologia celtycka w wybranych utworach prozy Młodej Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Gąssowski, prof. dr hab. Andrzej Makowiecki

Dyplom nr 3332.


Gdańsk, 26 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: