fbpx Beata Bogna Szreder | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Bogna Szreder

Beata Bogna Szreder

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2011 roku

Beata Bogna Szreder

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konflikt bliskowschodni 1978-2000. Od Camp David do Camp David”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Kosidło

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Danecki, dr hab. Krzysztof Bojko

Dyplom nr 3347.


Gdańsk, 15 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: