fbpx Ewa Marlena Łączek-Tarazewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Marlena Łączek-Tarazewicz

Ewa Marlena Łączek-Tarazewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2011 roku

Ewa Marlena Łączek-Tarazewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Diagnoza i  kierunki doskonalenia zarządzania zmianą na  wydziałach ekonomicznych uczelni państwowych na  przykładzie Systemu Bolońskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Skalik, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3349.


Gdańsk, 16 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: