fbpx Sławomir Przemysław Radomski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Przemysław Radomski

Sławomir Przemysław Radomski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2011 roku

Sławomir Przemysław Radomski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie akceptacji oprogramowania open source z  wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu UTAUT”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. UE w Katowicach, dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. dr hab. Teodor Kulawczuk

Dyplom nr 3348.


Gdańsk, 16 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: