fbpx Magdalena Karolonek-Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Karolonek-Nowak

Magdalena Karolonek-Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2011 roku

Magdalena Karolonek-Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Słownictwo współczesnego socjolektu więziennego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Dyplom nr 3354.


Gdańsk, 29 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: