fbpx Rafał Maciej Maliszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Maciej Maliszewski

Rafał Maciej Maliszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2011 roku

Rafał Maciej Maliszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Język jako więź wewnątrzgrupowa we  wspólnocie komunikatywnej Gochów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. UR, dr hab. Mariola Wierzbicka

Dyplom nr 3355.


Gdańsk, 29 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: