fbpx Magda Milewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magda Milewska

Magda Milewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 marca 2011 roku

Magda Milewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie właściwości fluorojonoforów zawierających pierścień benzoksazolowy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan. F. Biernat, prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski

Dyplom nr 3360.


Gdańsk, 11 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: