fbpx Beata Elżbieta Czechowska-Derkacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Elżbieta Czechowska-Derkacz

Beata Elżbieta Czechowska-Derkacz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2011 roku

Beata Elżbieta Czechowska-Derkacz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współczesne sposoby kreacji wizerunku polskiego polityka w  mediach (wybrane przykłady)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Dyplom nr 3366.


Gdańsk, 27 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: