fbpx Anna Agnieszka Hau | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Agnieszka Hau

Anna Agnieszka Hau

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2011 roku

Anna Agnieszka Hau

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Potrzeby językowe słuchaczy kursów języków obcych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska

Recenzenci: dr hab. Halina Stasiak, prof. UR, dr hab. Antoni Paliński

Dyplom nr 3365.


Gdańsk, 27 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: