fbpx Milena Leszman-Pelowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Milena Leszman-Pelowska

Milena Leszman-Pelowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2011 roku

Milena Leszman-Pelowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Margaret Atwood's Revisionist Feminism.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Dyplom nr 3362.


Gdańsk, 27 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: