fbpx Aleksandra Walewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Walewska

Aleksandra Walewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Aleksandra Walewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizmy fałdowania peptydów bogatych w  mostki disulfidowe.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, prof. PŁ, dr hab. inż. Aleksandra Olma

Dyplom nr 3368.


Gdańsk, 06 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: