fbpx Andrzej Józef Kołłątaj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Józef Kołłątaj

Andrzej Józef Kołłątaj

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 maja 2011 roku

Andrzej Józef Kołłątaj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reduplication in English: A  Descriptive Analysis Based on Textual Evidence”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski, dr hab. Marek Kuźniak

Dyplom nr 3370.


Gdańsk, 16 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: