fbpx Paweł Błaszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Błaszkiewicz

Paweł Błaszkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 maja 2011 roku

Paweł Błaszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie teorii zrównoważonej perspektywy temporalnej do  badania satysfakcji z  pracy zawodowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UW, dr hab. Janusz Czapiński

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Dyplom nr 3372.


Gdańsk, 19 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: