fbpx Marta Penczar | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Penczar

Marta Penczar

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2011 roku

Marta Penczar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ ochrony konsumenta na  integrację rynków kredytów konsumpcyjnych w  UE”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG, dr hab. Barbara Żurawik

Dyplom nr 3374.


Gdańsk, 30 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: